Trager cursussen volgen in Coronatijd

Trager cursussen in Coronatijd

Loop je risico wanneer je je nu aanmeldt voor een Trager cursus?

Trager cursussen kunnen, net als andere opleidingen in contactberoepen, doorgang vinden. Daarbij worden de tot nu toe geldende brancheprotocollen gevolgd. Opleidingen Trager Nederland (VTAN ) volgt het protocol dat in 2020 in samenwerking met andere lichaamsgerichte opleidingen is opgesteld *. De bedoeling van dit protocol is om het risico van besmetting tijdens de cursussen tot het absolute minimum te beperken.

Wat als een cursus waarvoor ik mij heb ingeschreven niet doorgaat?

Opleidingen Trager Nederland doet er alles aan om cursussen te laten doorgaan. Als er voldoende aanmeldingen zijn om een werkbare cursusgroep te kunnen vormen en uit de kosten te komen, dan gaat een cursus door. Altijd. Mocht het toch niet lukken om een groepje te vormen, dan wordt met de mensen die zich hebben aangemeld naar een nieuwe cursusdatum gezocht.

Wat als coronamaatregelen opnieuw roet in het eten gooien?

Het kan zijn dat een cursus niet kan doorgaan door een algeheel verbod op groepsactiviteiten of door een zodanige inperking dat door laten gaan geen zin heeft. Dit is een risico dat vooraf niet in te schatten is. Een ander risico is dat het denkbaar is dat door ziekte en/of reisbeperkingen van docenten, een cursus geen doorgang kan vinden. Dit risico wordt door het bestuur van de VTAN klein geacht.

Ook denkbaar is dat studenten kort voor de geplande cursusdatum ziekteverschijnselen krijgen of dat zij door reisbeperkingen niet kunnen komen. Gevolg hiervan kan zijn dat de groep te klein wordt om de cursus door te laten gaan. In al deze overmachtssituaties geldt dat samen met de mensen die zich hebben aangemeld,  naar een nieuwe cursusdatum wordt gezocht.

Wat wanneer ik al cursusgeld heb betaald en de cursus wordt uitgesteld?

Bij uitstel van de cursus kunnen studenten ervoor kiezen om vooruitbetaald cursusgeld te laten terugbetalen. Studenten kunnen er ook voor kiezen om de betaling bij Opleidingen Trager Nederland te laten staan, en zich zodoende te verzekeren van een plaats in de eerstvolgende cursus.

* Protocol