Corona protocol tbv de Trager Opleidingen

In samenwerking met een achttal opleidngen op het gebied voo lichaamsgerichte opleidingen hebben we een Coronaprotocol opgesteld

Eigen verantwoordelijkheid, hygiënemaatregelen, gezondheidscheck (triage), bewust omgaan met risicogroepen en registratie ter vergemakkelijking van een eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD, zijn de pijlers van dit protocol.

Met het opstellen van dit protocol hebben de opleidingsinstituten op basis van een grote mate van zorgvuldigheid tot in detail beschreven hoe het mogelijk is om praktijkgerichte lessen op locatie weer verantwoord te kunnen geven.

De Trager Opleidingen zullen dit protocol gebruken tijdens alle training die vanaf augustus weer van start gaan.