Beeldmateriaal na Level 1, 2 en 3

Hoe was die greep of techniek ook al weer?

Voor Level 1, 2 en 3 is deze vraag na het volgen van de training gemakkelijk na te kijken. De streaming instructie DVD's van Roger Tolle zijn namelijk standaard als opleidingsmateriaal opgenomen.
Na het volgen van een Level krijg je een link waarmee je dit beeldmateriaal via internet overal kan nakijken.