Handboek Trager Approach

Milton Trager ging met zichzelf, zijn leven en werk om als een levenslang ontwikkelingsproces. Hij geloofde dat er altijd meer gevoeligheid en aanwezigheid is die we binnen onszelf kunnen ontwikkelen en met onze cliënten kunnen delen.

De basisopleiding en vervolgscholingen zijn gebaseerd op dit uitgangspunt. De trainingen zijn primair ervaringsgericht, en gericht op de kwaliteit van aanraking, houding en ontwikkeling van onszelf als behandelaar.

Het handboek is bedoeld als ondersteuning bij het leerproces tot Trager Practitioner en als inspiratie bij de uitoefening in de praktijk. 

Het handboek omvat wereldwijd hetzelfde materiaal en wordt uitgereikt bij de Level 1.